μητρική γλώσσα

Μεταφράσεις

μητρική γλώσσα

langue maternelle

μητρική γλώσσα

لُغَةُ الْأُمِّ

μητρική γλώσσα

mateřský jazyk

μητρική γλώσσα

modersmål

μητρική γλώσσα

Muttersprache

μητρική γλώσσα

mother tongue, native language

μητρική γλώσσα

lengua materna

μητρική γλώσσα

äidinkieli

μητρική γλώσσα

materinski jezik

μητρική γλώσσα

madrelingua

μητρική γλώσσα

母国語

μητρική γλώσσα

모국어

μητρική γλώσσα

moedertaal

μητρική γλώσσα

morsmål

μητρική γλώσσα

język ojczysty

μητρική γλώσσα

língua materna

μητρική γλώσσα

родной язык

μητρική γλώσσα

modersmål

μητρική γλώσσα

ภาษาแม่

μητρική γλώσσα

anadil

μητρική γλώσσα

tiếng mẹ đẻ

μητρική γλώσσα

母语
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close