μητρότητα

Μεταφράσεις

μητρότητα

maternitymaternidadMutterschaftmoederschapmaternitématernidade출산الأمومةmaternità (mi'trotita)
ουσιαστικό θηλυκό
το να είναι μια γυναίκα μητέρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close