μηχάνημα

Μεταφράσεις

μηχάνημα

device, machinemaskinemacchinastrojเครื่องจักรmáquinaмашинаmáquinamaskinмашинаmachineMaschinemachine (mi'xanima)
ουσιαστικό ουδέτερο
μηχανή 1
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close