μηχανικά

Μεταφράσεις

μηχανικά

machinalement, mécaniquement (mixani'ka)
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close