μηχανορραφία

Μεταφράσεις

μηχανορραφία

machination, scheming

μηχανορραφία

machination

μηχανορραφία

махинация
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close