μη δυνάμενος να

Μεταφράσεις

μη δυνάμενος να

عَاجِز عَنْ

μη δυνάμενος να

neschopný

μη δυνάμενος να

ude af stand til

μη δυνάμενος να

außerstande

μη δυνάμενος να

unable, unable to

μη δυνάμενος να

incapaz de

μη δυνάμενος να

kykenemätön

μη δυνάμενος να

incapable de

μη δυνάμενος να

nesposoban

μη δυνάμενος να

incapace

μη δυνάμενος να

・・・できない

μη δυνάμενος να

...할 수 없는

μη δυνάμενος να

niet in staat

μη δυνάμενος να

ute av stand til

μη δυνάμενος να

niezdolny do

μη δυνάμενος να

incapaz de

μη δυνάμενος να

неспособный

μη δυνάμενος να

inte kunna

μη δυνάμενος να

ไม่สามารถที่จะ

μη δυνάμενος να

yapamamak

μη δυνάμενος να

không thể

μη δυνάμενος να

不能的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close