μη ικανοποιητικός

Μεταφράσεις

μη ικανοποιητικός

غَيْرُ مُرْضٍ

μη ικανοποιητικός

neuspokojivý

μη ικανοποιητικός

utilfredsstillende

μη ικανοποιητικός

unbefriedigend

μη ικανοποιητικός

unsatisfactory

μη ικανοποιητικός

insatisfactorio

μη ικανοποιητικός

epätyydyttävä

μη ικανοποιητικός

insatisfaisant

μη ικανοποιητικός

nezadovoljavajući

μη ικανοποιητικός

insoddisfacente

μη ικανοποιητικός

不満足な

μη ικανοποιητικός

불만스러운

μη ικανοποιητικός

onbevredigend

μη ικανοποιητικός

utilfredsstillende

μη ικανοποιητικός

niezadowalający

μη ικανοποιητικός

insatisfatório

μη ικανοποιητικός

неудовлетворительный

μη ικανοποιητικός

otillfredsställande

μη ικανοποιητικός

ไม่น่าพอใจ

μη ικανοποιητικός

tatmin edici olmayan

μη ικανοποιητικός

không tốt đẹp

μη ικανοποιητικός

令人不满的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close