μη καταχωρημένος

Μεταφράσεις

μη καταχωρημένος

غَيْرُ مُدْرَج

μη καταχωρημένος

neuvedený

μη καταχωρημένος

hemmelig

μη καταχωρημένος

nicht verzeichnet

μη καταχωρημένος

unlisted

μη καταχωρημένος

no incluido

μη καταχωρημένος

luetteloimaton

μη καταχωρημένος

non répertorié

μη καταχωρημένος

nepopisan

μη καταχωρημένος

目録に載っていない

μη καταχωρημένος

목록에 없는

μη καταχωρημένος

niet geregistreerd

μη καταχωρημένος

ikke oppført

μη καταχωρημένος

nienotowany

μη καταχωρημένος

não constante da lista, não cotado na lista

μη καταχωρημένος

неуказанный

μη καταχωρημένος

ha hemligt telefonnummer

μη καταχωρημένος

ไม่อยู่ในรายการ

μη καταχωρημένος

liste harici

μη καταχωρημένος

không được nêu

μη καταχωρημένος

未编入册的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close