μη οροθετικός

Μεταφράσεις

μη οροθετικός

HIV negativní

μη οροθετικός

HIV-negativ

μη οροθετικός

HIV-negativ

μη οροθετικός

HIV-negative

μη οροθετικός

VIH negativo

μη οροθετικός

HIV-negatiivinen

μη οροθετικός

séronégatif

μη οροθετικός

HIV negativan

μη οροθετικός

sieronegativo

μη οροθετικός

HIV陰性の

μη οροθετικός

HIV 음성의

μη οροθετικός

hiv-negatief

μη οροθετικός

HIV-negativ

μη οροθετικός

HIV-negatywny

μη οροθετικός

HIV negativo, seronegativo

μη οροθετικός

HIV-negativ

μη οροθετικός

ไม่มีเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์

μη οροθετικός

HIV’li olmayan

μη οροθετικός

HIV-âm tính

μη οροθετικός

HIV阴性的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close