μιγαδικός

Μεταφράσεις

μιγαδικός

complex, complex number
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close