μικροπρεπής

Μεταφράσεις

μικροπρεπής

fussy, petty
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close