μικροϊδιοκτήτης

Μεταφράσεις

μικροϊδιοκτήτης

smallholder
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close