μικρό

Μεταφράσεις

μικρό


ουσιαστικό ουδέτερο
το βαφτιστικό όνομα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close