μικρότερος

Μεταφράσεις

μικρότερος

inférieur

μικρότερος

junior
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close