μικρόψυχος

Μεταφράσεις

μικρόψυχος

pusillanimous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close