μιλάω σε

Μεταφράσεις

μιλάω σε

mluvit s

μιλάω σε

tale med

μιλάω σε

mit jemandem sprechen

μιλάω σε

talk to

μιλάω σε

conversar, hablar con

μιλάω σε

puhua jollekulle

μιλάω σε

parler à

μιλάω σε

razgovarati s

μιλάω σε

parlare con

μιλάω σε

・・・に話しかける

μιλάω σε

이야기하다

μιλάω σε

spreken tegen

μιλάω σε

snakke til

μιλάω σε

rozmawiać z

μιλάω σε

falar com

μιλάω σε

говорить с

μιλάω σε

prata med

μιλάω σε

พูดกับ

μιλάω σε

biriyle konuşmak

μιλάω σε

nói chuyện

μιλάω σε

跟某人谈话
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close