μιλάω στον ενικό

Μεταφράσεις

μιλάω στον ενικό

address informally
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close