μισθός

Μεταφράσεις

μισθός

salary, wage, paysalaireراتِبplatlønGehaltsalariopalkkaplaćastipendio給料월급salarislønnpensjasalárioзарплатаlönเงินเดือนmaaşlương工资工資заплата (mis'θos)
ουσιαστικό αρσενικό
η μηνιαία αμοιβή εργαζομένου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close