μισοκοιμισμένος

Μεταφράσεις

μισοκοιμισμένος

half-asleep
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close