μισόκλειστος

Μεταφράσεις

μισόκλειστος

half-closed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close