μνήμα

Μεταφράσεις

μνήμα

grave, tombtombe, tombeauقَبْرhrobkagravkammerGrabtumbahautagrobtomba무덤graftombegravkammergrobowieccampa, tumbaмогилаgravสุสานฝังศพtürbemồ坟墓הקבר ('mnima)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο τάφος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close