μοβόρικος

Μεταφράσεις

μοβόρικος

grim, sullen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close