μοιάζω

Μεταφράσεις

μοιάζω

resemble, seem, lookressembler, sembler, regarderيُشابِهُ, يَنْظُرُdívat se, podobat seligne, seähneln, schauenmirar, parecerse, parecerse akatsoa, muistuttaagledati, sličitiassomigliare, guardare似ている, 見る닮다, 보다kijken, lijken opligne, sebyć podobnym, popatrzećolhar, parecer-se comнапоминать, смотретьlikna, tittaคล้าย, มองดูbakmak, benzemekgiống với, nhìn, 类似 ('mɲazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
έχω παρόμοια χαρακτηριστικά με κπ ή κτ Μοιάζει με τον πατέρα του.
φαίνομαι για Μοιάζω για χαζός;
φαίνεται σαν (να) Μοιάζει να βαριέται. Μοιάζει με γέρο.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close