μοιρολατρία

Μεταφράσεις

μοιρολατρία

fatalism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close