μοιχαλίδα

Μεταφράσεις

μοιχαλίδα

adulterer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close