μοιχεία

Αναζητήσεις σχετικές με μοιχεία: μοιχός
Μεταφράσεις

μοιχεία

adulteryadultèreadulterioадюльтерcudzołóstwo通姦cizoložství姦通adultériooverspelEhebruchالزناניאוףadulterioäktenskapsbrottutroskab通奸 (mi'çia)
ουσιαστικό θηλυκό
απιστία στο γάμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close