μοιχικός

Μεταφράσεις

μοιχικός

adulterous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close