μολάρω

Μεταφράσεις

μολάρω

loosen, slacken
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close