μομφή

Μεταφράσεις

μομφή

blâme, reproche

μομφή

animadversion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close