μονάδα δίσκου

Μεταφράσεις

μονάδα δίσκου

mechanika

μονάδα δίσκου

diskdrev

μονάδα δίσκου

Plattenlaufwerk

μονάδα δίσκου

disk drive

μονάδα δίσκου

unidad de disco

μονάδα δίσκου

levykeasema

μονάδα δίσκου

lecteur de disque

μονάδα δίσκου

pogon diska

μονάδα δίσκου

unità disco

μονάδα δίσκου

ディスクドライブ

μονάδα δίσκου

디스크 드라이브

μονάδα δίσκου

schijfstation

μονάδα δίσκου

diskettstasjon

μονάδα δίσκου

napęd dyskowy

μονάδα δίσκου

unidade de disco

μονάδα δίσκου

дисковод

μονάδα δίσκου

diskenhet

μονάδα δίσκου

หน่วยจานบันทึก

μονάδα δίσκου

disk sürücüsü

μονάδα δίσκου

ổ đĩa

μονάδα δίσκου

光盘驱动器
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close