μονάδα εντατικής θεραπείας

Μεταφράσεις

μονάδα εντατικής θεραπείας

وِحْدَةُ العِنَايَةُ الفَائِقَةُ

μονάδα εντατικής θεραπείας

jednotka intenzivní péče

μονάδα εντατικής θεραπείας

intensivafdeling

μονάδα εντατικής θεραπείας

Intensivstation

μονάδα εντατικής θεραπείας

intensive care unit

μονάδα εντατικής θεραπείας

unidad de cuidados intensivos, unidad de vigilancia intensiva

μονάδα εντατικής θεραπείας

teho-osasto

μονάδα εντατικής θεραπείας

service de soins intensifs

μονάδα εντατικής θεραπείας

odjel intenzivne njege

μονάδα εντατικής θεραπείας

unità di terapia intensiva

μονάδα εντατικής θεραπείας

集中治療室

μονάδα εντατικής θεραπείας

중환자실

μονάδα εντατικής θεραπείας

intensive care

μονάδα εντατικής θεραπείας

intensivavdeling

μονάδα εντατικής θεραπείας

oddział intensywnej terapii

μονάδα εντατικής θεραπείας

unidade de cuidados intensivos, unidade de tratamento intensivo

μονάδα εντατικής θεραπείας

реанимационное отделение

μονάδα εντατικής θεραπείας

intensivvårdsavdelning

μονάδα εντατικής θεραπείας

ห้องไอซียู

μονάδα εντατικής θεραπείας

yoğun bakım ünitesi

μονάδα εντατικής θεραπείας

phòng điều trị tăng cường

μονάδα εντατικής θεραπείας

重病监护室
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close