μονάχα

Μεταφράσεις

μονάχα

onlysolonurtylkokununiquementendastفقطเท่านั้นтолькосамоvain (mo'naxa)
επίρρημα
μόνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close