μονή

Μεταφράσεις

μονή

monastery, cloister, friary, priory, abbey, nunneryabbaye, cloître, couvent, monastère (mo'ni)
ουσιαστικό θηλυκό
μοναστήρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close