μονήρης

Μεταφράσεις

μονήρης

lonesome, solitary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close