μοναδικά

Μεταφράσεις

μοναδικά

(monaði'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close