μοναδικό

Μεταφράσεις

μοναδικό

jednorázová akce

μοναδικό

engangsforteelse

μοναδικό

einmalig

μοναδικό

one-off

μοναδικό

único

μοναδικό

ainutkertainen tapaus

μοναδικό

cas unique

μοναδικό

jedini primjerak

μοναδικό

esemplare unico

μοναδικό

一回限りのこと

μοναδικό

1회성의 것

μοναδικό

iets eenmaligs

μοναδικό

engangstilfelle

μοναδικό

wyjątek

μοναδικό

exemplar único

μοναδικό

engångsföreteelse

μοναδικό

สิ่งที่เกิดขึ้นหรือทำขึ้นเพียงครั้งเดียว

μοναδικό

bir seferlik

μοναδικό

việc chỉ xảy ra một lần

μοναδικό

一次性事物
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close