μοναδικότητα

Μεταφράσεις

μοναδικότητα

uniqueness

μοναδικότητα

singularité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close