μοναχικός

(προωθήθηκε από μοναχική)
Μεταφράσεις

μοναχικός

(monaçi'kos)

μοναχική

(monaçi'ci)

μοναχικό

isolated, lonesome, monastic, reclusive, lone, solitary, lonelysolitaire, isolé, monastique, reclus, seulمُتَوَحِّدْ, وَحِيْدٌosamělýensomeinsamsolitario, soloyksinäinenusamljensolitario, solo孤独の고독한, 외로운eenzaam, verlatenensomosamotniony, samotny, solitárioодинокийensamเดียวดาย, หงอยเหงาyalnızcô đơn孤独的, 寂寞的 (monaçi'ko)
επίθετο
που συνήθως είναι μόνος μοναχικός τύπος
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close