μονοδιάστατος

Μεταφράσεις

μονοδιάστατος

one-dimensional
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close