μονοκύτταρος

Μεταφράσεις

μονοκύτταρος

single-celled, unicellular

μονοκύτταρος

unicellulaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close