μονομαχία

Μεταφράσεις

μονομαχία

duel决斗dueloдуэльdueloDuellduel결투決鬥pojedynekduelDuellمبارزةDuelДуел決闘 (monoma'çia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η μάχη ανάμεσα σε δύο μόνο αντιπάλους προκαλώ κπ σε μονομαχία
2. μεταφορικά αναμέτρηση δύο ανταγωνιστών τηλεοπτική μονομαχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close