μονομερώς

Μεταφράσεις

μονομερώς

unilaterally
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close