μονοπωλώ

Μεταφράσεις

μονοπωλώ

monopolize
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close