μονορούφι

Μεταφράσεις

μονορούφι

(mono'rufi)
επίρρημα
με τη μία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close