μονοσυλλαβικός

Μεταφράσεις

μονοσυλλαβικός

monosyllabique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close