μοντάζ

Μεταφράσεις

μοντάζ

editingmontage编辑편집編輯แก้ไขediciónediçãoредактирование編集Edycjaredigeringredigering (mo'ndaz)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
συναρμολόγηση σκηνών σε ταινίες ή κείμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close