μοντελισμός

Μεταφράσεις

μοντελισμός

(mondeli'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η κατασκευή μοντέλων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close