μονωτής

Μεταφράσεις

μονωτής

insulator
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close