μονωτικός

Μεταφράσεις

μονωτικός

insulating
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close