μονόγλωσσος

Μεταφράσεις

μονόγλωσσος

monolingual, unilingual

μονόγλωσσος

monolingue, unilingue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close